Področje dela

Ukvarjamo se z izdelavo statističnih analiz s programi EXCEL, SPSS in PSPP. Nudimo pomoč pri vseh fazah raziskovanja. V začetku raziskovanja pomagamo pri pripravi ustreznega orodja za zbiranje podatkov, testiranju anketnega vprašalnika, izvedbi anketiranja (spletno, osebno - za manjše vzorce) ter analizi anketnega vprašalnika. V nadaljevanju vam pomagamo pri testiranju hipotez in izdelavi statističnih analiz. Nudimo tudi tehnično urejanje besedil in pripravo prezentacij (PPT).