Podjetje Analista, statistične analize in svetovanje, Marina Šinko s.p. podatke o strankah, ki jih pridobi tekom izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hrani varno in jih ne posreduje tretjim osebam. Vsem strankam zagotavljamo zaupnost in varnost podatkov, ki so nam bili posredovani. Pri tem uporabljamo ustrezno stopnjo zaščite s katero zbrane podatke varujemo pred namernim ali nenamernim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim dostopom, razkritjem ali drugimi oblikami zlorabe.
Namen uporabe in hranjenja osebnih podatkov ter pravna podlaga
Podjetje Analista, Marina Šinko s.p. o stranki s katero je bilo preko potrditve naročila ali predračuna sklenjeno pogodbeno razmerje hrani naslednje podatke:
  • ime in priimek ali uporabniško ime stranke v elektronski pošti (v primeru anonimnosti stranke),
  • naslov elektronske pošte in
  • gradivo poslano preko elektronske pošte.
Na željo stranke občasno prejmemo tudi naslednje podatke, ki pa jih za izvedbo naročila ne potrebujemo:
  • telefonsko številko,
  • naslov in
  • naziv fakultete in smer študija.
Pravna podlaga za zbiranje teh podatkov je pogodba sklenjena med stranko in podjetjem Analista, Marina Šinko s.p., ter račun za opravljeno storitev. Po sklenitvi pogodbe se elektronski naslov ali telefonska številka stranke uporablja za obveščanje o stanju naročila, za odgovarjanje na vprašanja stranke, posredovanje naročila in potrdila o prejetem nakazilu. Dostop do osebnih podatkov strank imajo samo zaposleni v podjetju Analista, Marina Šinko s.p.
Podatkov o stranki, ki jih pridobimo tekom trajanja pogodbe ne vodimo v evidencah in jih po opravljeni storitvi ne uporabljamo več. Email naslovov in drugih podatkov o stranki po opravljeni storitvi ne uporabljamo za komercialne ali druge namene.
Obdobje hranjenja podatkov
Podjetje Analista, Marina Šinko s.p. se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke uporabljalo zgolj za namene uresničevanja pogodbenih obveznosti. Podatki o stranki in izmenjana elektronska pošta se hrani samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki pridobljeni, največ pa za obdobje 10 let. Po tem času jih bo podjetje Analista, Marina Šinko s.p. izbrisalo ali uničilo.
Pravice posameznika
Pogodbena stranka, lahko podjetje Analista, Marina Šinko s.p. kadarkoli zaprosi za:
  • vpogled v zbirko osebnih podatkov
  • potrditev, ali se njegovi osebni podatki obdelujejo ali ne
  • popravek osebnih podatkov
  • izbris osebnih podatkov
Posameznik, ki meni, da obdelava podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov lahko vloži pritožbo podjetju, ki hrani njegove osebne podatke na e-naslov: analista.statistika@gmail.com ali pritožbo vloži nadzornemu organu.