Izdelamo anketni vprašalnik, lahko zgolj pregledamo obstoječega ali svetujemo pri njegovi sestavi.
V celoti izdelamo anketni vprašalnik: 
  • oblikujemo anketna vprašanja na izbrano temo, ki so primerna za merjenje želenega pojava in se nanašajo na cilje vašega raziskovanja
  • vprašalnik pripravimo v elektronski (1Ka) ali fizični obliki
  • izvedemo anketiranje na vzorcu do 100 oseb
Ponujamo tudi pregled vprašalnika:
  • predlagamo izboljšave
  • po potrebi popravimo merske lestvice ali vprašanja
  • skrajšamo vprašalnik ali dodamo vprašanja
  • svetujemo glede vprašanj
  • testiramo anketni vprašalnik