• svetujemo vam pri pripravi empiričnega dela naloge ali raziskave (priprava hipotez ali raziskovalnih vprašanj, pripravi merskega inštrumenta, zbiranju podatkov idr.)
  • nudimo inštrukcije programa SPSS