Tehnično oblikujemo seminarske, diplomske, magistrske naloge in druga besedila.
Tehnični pregled in oblikovanje vključuje:
  • urejanje robov
  • urejanje velikosti, tipa in sloga pisave
  • urejanje razmikov med vrsticami
  • urejanje glave/noge
  • oblikovanje naslovnice
  • številčenje strani
  • številčenje naslovov, grafov, slik in tabel
  • oblikovanje seznama literature in virov
  • izdelavo kazala vsebine, grafov, slik in tabel