V kolikor nimate primernega kadra ali nimate ustreznega znanja za izvedbo raziskav, vam kot zunanji partner svetujemo pri:
  • poteku in izvedbi raziskave
  • sestavi merskih inštrumentov
  • obdelavi zbranih podatkov 
Lahko nam tudi v celoti zaupate izvedbo raziskave ali zgolj obdelavo internih oziroma že zbranih podatkov. 

Za dodatna vprašanja nas kontaktirajte: 
analista.statistika@gmail.com